WINTER BLISS

Sai Kaew Beach Resort

(ทรายแก้ว บีช - ติดทะเล หาดทรายแก้ว)

ราคาเริ่มต้น 4,400.- บาท/ห้อง/คืน

*สมาชิกจ่ายเพียง เริ่มต้น 3,900 บาท ต่อคืน

(รวมอาหารเช้า เรือรับส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)