ข้อเสนอพิเศษ

SAMEDCATION

Promotion

ระยะเวลาการจอง: 14 พ.ค. – 20 มิ.ย. 67

ระยะเวลาเข้าพัก: 14 พ.ค. – 31 ต.ค. 67

ราคาเริ่มต้น 3,900.- บาท /ห้อง/คืน

ฟรี อาหารเช้า, ฟรี เรือรับ-ส่งตามรอบ, ฟรี ที่จอดรถบนฝั่ง

SUPER SALE

Promotion

ระยะเวลาการจอง: 10 – 13 พ.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก: วันนี้ – 31 ต.ค. 67

ราคาเริ่มต้น 3,560.- บาท/ห้อง/คืน

*สมาชิกจ่ายเพียง เริ่มต้น 3,200 บาท ต่อคืน
(รวมอาหารเช้า เรือรับส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)

FESTIVE PROMOTION

Promotion

(ต้องพักอย่างน้อย 2 คืนต่อเนื่อง)
ระยะเวลาการจอง: 15 ธ.ค. 66 – 31 ม.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก:  15 ธ.ค. –29 ก.พ. 67

เริ่มต้น: 4,400.- บาทสุทธิ / คืน

สมาชิก เริ่มต้นเพียง 3,900.- บาทสุทธิ / คืน

ราคารวมอาหารเช้า , เรือรับ-ส่งตามรอบ และ ที่จอดรถบนฝั่ง

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 69

Promotion

ระยะเวลาการจอง: 29 ก.พ. – 6 มี.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก: 4 มี.ค. – 31 ต.ค. 67

ราคาเริ่มต้น 3,750.- บาท/ห้อง/คืน

*สมาชิกจ่ายเพียง เริ่มต้น 3,375 บาท ต่อคืน

(รวมอาหารเช้า เรือรับส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)

Basic & Rest

Promotion

ระยะเวลาการจอง : วันนี้ – 30 ต.ค. 67
ระยะเวลาการเข้าพัก : 6 ม.ค. – 30 ต.ค. 67

เริ่มต้น : 5,500.- /ห้อง/คืน

ฟรี อาหารเช้า, ฟรี เรือรับ-ส่งตามรอบ, ฟรี ที่จอดรถบนฝั่ง

Samed Chill & Easy

(Weekday/Weekend)

ระยะเวลาการจอง : วันนี้ – 30 เม.ย. 67
ระยะเวลาการเข้าพัก : 6 ม.ค. – 30 เม.ย. 67

เริ่มต้น : 3,700.- /ห้อง/คืน

ราคารวมอาหารเช้า