สระว่ายน้ำ

8.00 น. - 20.00 น.

ไฮด์โซน

สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก

ขนาด: 28 ตร.ม. (3.5 x 8 เมตร)
ลึก: 30 เซนติเมตร

สระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่

ขนาด: 156 ตร.ม. (19.5 x 8 เมตร)
ลึก: 1.30 เมตร

Hub Zone

สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก

ขนาด: 41.6 ตร.ม. (5.2 x 8 เมตร)
ลึก: 60 เซนติเมตร

สระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่

ขนาด: 156 ตร.ม. (19.5 x 8 เมตร)
ลึก: 1.30 เมตร

Hip Zone

สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก

ขนาด: 7.76 ตร.ม. (3.1 x 2.5 เมตร)
ลึก: 60 เซนติเมตร

สระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่

ขนาด: 116.25 ตร.ม.